KERK Food Festival

Last week Laurens and I visited the 4th KERK Food Truck Festival. This was a small food truck festival, that was organized in a former factory building, currently in hands of a KERK initiative. They organise a lot of workshops, exhibitions, flea markets and other events, if you are interested you can get more info on their website (in Dutch).

Prejšnji teden sva z Laurensom obiskala četrti KERK Food Truck Festival. To je bil majhen festival pisanih vozil s hrano, ki ga je v stari tovarni organizirala iniciativa KERK. Ta organizira veliko delavnic, razstav, bolšjih trgov in drugih dogodkov, če vas zanimajo dodatne informacije si lahko pogledate njihovo spletno stran (v Nizozemščini).
foodf-9Image1
It was my first time there and I really enjoyed it. It was an event for young and young at heart, children were running around, while mothers yelled at them and unsuspicious bypassers had to practice their balancing skills and try not to drop their food on the floor when a small little somebody ran under their legs.

Ta dogodek sem obiskala prvič a vsekakor ne zadnjič, saj mi je bil zelo všeč. Bil je večer za mlade in mlade po srcu, za otroki, ki so tekali naokoli, so klicale mame, nič hudega sluteči mimoidoči pa so morali loviti ravnotežje in paziti, da jim hrana ni padla na tla, ko je majhen nekdo tekal med njegovimi nogami.
foodf-24Image2
There were about 15 food trucks, each expressing its own personality, colorful, cute, indy, happy, rustic, you name it. And they all had something special to offer, by special I mean good food of course. No, don’t worry, I did not eat all the food on offer. We tried the Indian and Lebanese dishes and they were both delicious.

Sodelovalo je okoli 15 tovornjakov s hrano, vsak po svoje poseben. Barviti, luškani, veseli ali rustikalni so obiskovalce zvabili v svojo past, kjer jih/nas je čakala okusna hrana. Ne, brez skrbi, nisem poizkusila vse hrane. Izbrala sva si Indijsko ter Libanonsko jed in obe sta bili odlični.
foodf-7 foodf-5
And of course I had to have dessert. I was very excited when I saw the Choco Kebab food truck (by excited I mean ecstatic). Needless to say that this one was my favourite (that is me on the picture below, devouring it 🙂 I know, I know, I am not really a lady in this kind of situations).

In seveda sem morala imeti tudi sladico. Zelo sem bila navdušena, ko sem videla stojnico s čokoladnim kebabom (in s tem ko sem rekla navdušena, mislim ekstatična). Ni mi treba posebej poudarjati, da mi je bil ta najbolj všeč (to na sliki sem jaz, v napadu 🙂 ja, vem, nisem ravno damska v takih okoliščinah).
Image5
It was a really nice event. A relaxed atmosphere with good food and perfect for an easy night out. I can’t wait for next time, I will be there again (and hopefully the choco kebab as well ;)).

Bil je zelo prijeten dogodek. Sproščeno okolje z dobro hrano, idealno za miren večer zunaj. Komaj čakam naslednjega, jaz bom zagotovo tam (in upam da čokoladni kebab tudi ;)).
Image4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *